Verzuim

Te veel, te druk, privéproblematiek, te hoog gegrepen, gepest, te lang verveeld en toch dapper doorgeploeterd. Werkstress kan leiden tot verzuim.


Het ervaren van werkstress is subjectief. Bovendien zullen veel werknemers, voor zichzelf of voor hun omgeving, niet willen toegeven dat ze iets niet meer aankunnen. Het moment waarop jij en je medewerker ontdekken dat de grens is bereikt, is het elastiekje al geknapt. Je hardwerkende medewerker valt uit. 


Terugkijkend is uitval als gevolg van werkstress vaak geen echte verrassing voor collega's of leidinggevenden. Er waren wel signalen, het had niet zover hoeven komen.


De investering voor coaching ter preventie van verzuim verbleekt bij de kosten van een zieke medewerker. Zullen we hier samen iets op bedenken? Alle betrokkenen (leidinggevende, teamleden, klanten) zullen er dankbaar voor zijn.