Re-integratie Spoor 2


Is een medewerker uitgevallen en gaat herstel langere tijd duren, dan krijgen werkgever en werknemer te maken met de Wet Verbetering Poortwachter. Deze wet schrijft voor hoe partijen moeten handelen met oog op re-integratie. Er kan een moment komen waarop het zoeken naar interne mogelijkheden voor re-integratie (Spoor 1) verplicht uitgebreid moet worden met activiteiten gericht op externe mogelijkheden (Spoor 2).


Het opstarten van re-integratie Spoor 2-traject is voor de zieke medewerker vaak erg confronterend en beangstigend. Tegelijkertijd is er het besef dat 'het nou eenmaal moet van de wet'. Vanuit dit besef begeleid ik je medewerker op een persoonlijke manier richting nieuw perspectief, uitgaande van wat iemand nog wél kan. Met aandacht voor verdriet, boosheid, angst en machteloosheid richten we ons op het ontdekken en creëren van een realistische zinvolle bijdrage aan het arbeidsproces.


Zolang de maatregelen van het RIVM i.v.m. Corona van kracht zijn, gaan re-integratietrajecten door met behulp van digitale kanalen. Ik gebruik Zoom (privacy-proof), telefoon, mail en Whatsapp om de persoonlijke begeleiding zo goed mogelijk voort te zetten.


Meer weten? Aarzel niet om contact met mij op te nemen.