Gratis ontwikkeladvies NLLD-OA; nieuwe ronde start op 1 december 2020

Wil je zeker zijn van deelname, meld je dan alvast aan.


NLLD-OA staat voor 'Nederland Leert Door - Ontwikkel Advies' en valt onder de maatregelen die de overheid inzet in de strijd tegen Corona.

De coronacrisis heeft grote impact op de arbeidsmarkt. In veel sectoren ligt het werk al een paar maanden (gedeeltelijk) stil, met als gevolg dat veel werkenden hun baan kwijt dreigen te raken of al zijn kwijtgeraakt. Ook veel zelfstandig ondernemers (waaronder zzp’ers) zien opdrachten teruglopen of zitten zonder opdrachten.

Met de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies wil het Ministerie van SZW helpen de gevolgen van de coronacrisis te verzachten door mensen te ondersteunen om zich te (her)oriënteren op hun actuele mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Het Ministerie heeft geld beschikbaar gesteld voor een zgn. ontwikkeladviestraject dat uitgevoerd wordt door professionele loopbaanadviseurs.


Met deze tijdelijke regeling kunnen werkenden, waaronder flexwerkers en zelfstandig ondernemers én niet werkenden met hulp van een loopbaanadviseur zich aanmelden voor een ontwikkeladviestraject. Als loopbaancoach doe ik hier graag aan mee. Alle administratieve afhandeling t.a.v. de subsidie neem ik voor mijn rekening; jij hebt daar dus geen omkijken naar. Ik vraag je vooraf deze verklaring te ondertekenen: Verklaring deelnemer gratis ontwikkeladvies.pdf.


Lijkt het je zinvol om stil te staan bij je ontwikkelkansen en loopbaanmogelijkheden? Je kunt vanaf 1 december 2020 weer gebruik maken van deze regeling. Iedereen van 18 jaar of ouder (tot AOW-leeftijd) kan er gebruik van maken, of je nou werknemer, ondernemer, zzp-er of werkzoekende bent. Ontwikkeling is immers van belang voor iedereen. En we zien dat de crisis ook iedereen raakt.


Na dit ontwikkeladviestraject:

  • heb je beter zicht gekregen op je arbeidsmarktpositie en toekomstperspectieven
  • heb je inzicht gekregen in wat bij je past en wat je kan
  • weet je hoe je je kunt oriënteren op je toekomst en je mogelijkheden
  • en wat je kunt doen om duurzaam inzetbaar te blijven

Het resultaat is een door jou gemaakt ontwikkelplan. Hierin wordt kort en bondig een aantal acties beschreven dat je op de korte of de lange termijn kan inzetten om te werken aan jouw arbeidsmarktkansen en om aan het werk te blijven tot het pensioen.

Ontdek je dat je na afronding van dit traject meteen door wil pakken en daarbij aanvullende coaching kunt gebruiken, dan kun je ook daarvoor bij mij terecht.


Het ontwikkeladviestraject heeft een waarde van € 700,- (incl. btw) en bestaat uit een arbeidsmarktscan, analyse van de testresultaten en 4 uur coaching. Indien passend bij jouw vraag, is inzet van paardencoaching mogelijk. 

We stemmen in onderling overleg af of we elkaar spreken via beeldbellen (Zoom) of dat we elkaar treffen op de coachlocatie in Vught.


Wil je deze kans graag benutten, neem dan contact op.