Doen wat werkt

De afgelopen 20 jaar heb ik ervaring opgedaan met veel verschillende werkvormen die ik toepas in de coaching. Hieronder mijn persoonlijke top 5.


(Systemische) coaching met hulp van paarden
In de interactie met een paard wordt de onderstroom zichtbaar en wordt duidelijk wat op dit moment prioriteit heeft in je ontwikkeling. Paardencoaching is gericht op het vergroten van bewustwording en inzicht en zet heling in gang.


Voice Dialogue
Op bepaalde momenten zijn we allemaal kwetsbaar. Om te overleven, ontwikkelen we al vroeg in ons leven meerdere kanten in onszelf die erop gericht zijn ons te beschermen tegen gevaar, afwijzing en pijn. Sommige van deze kanten worden overheersend in ons gedrag en beperken zo als het ware keuzevrijheid in ons gedrag. Voice Dialogue is erop gericht bewust te worden van onze verschillende kanten en op het creëren van meer keuzemogelijkheden en het leren hanteren van onze kwetsbaarheid.


Optie-opstellingen
Deze werkvorm is ideaal als je een keuze wil maken en er met behulp van analyse en argumenten niet uit komt. In deze werkvorm ervaar je de wijsheid van je lijf en kom je in contact met je intuïtie.


Tijdlijn
De tijdlijn is een combinatie van storytelling en coaching met hulp van paarden. Bij de tijdlijn ga je na welke gebeurtenissen in je leven van waarde zijn geweest voor wie je nu bent en waar je nu staat. Met behulp van de tijdlijn komen we erachter wat er uit het verleden nog invloed heeft op het nu waardoor jouw ontwikkeling stagneert.


Wet van aantrekking
De focus bij deze werkvorm ligt op datgene wat je aan wilt trekken in je leven. Bereid je voor op wonderlijke toevalligheden die zich daarna manifesteren in je leven.